"The value of a man resides in what he gives and not in what he is capable of receiving"

Albert Einstein

המרכז הישראלי ללימודי פילנתרופיה הוקם בשנת 2012 במטרה להכשיר את הדור הבא של מפתחי המשאבים בישראל, זאת, כדי להבטיח פעילות מקצועית ברמה הגבוהה ביותר בארגונים השונים ובעמותות בישראל.

עולם הפילנתרופיה ופיתוח המשאבים צמח, גדל ועבר מהפך בעשורים האחרונים. מהקופסה הכחולה של "קרן קיימת לישראל" שכל ילד וכל ילדה הכירו, בישראל ובתפוצות, מגן הילדים, מבית הספר ומתנועות הנוער ו"משלטי סלאח שבאתי" שקישטו מבני ציבור רבים ברחבי המדינה, עם שמות התורמים הנדבנים מתנוסס עליהם, נותרה רק נוסטלגיה.  הצורך בגיוס תרומות גדל והתרחב, בד בבד עם הגידול בצרכים המיוחדים של מוסדות, ארגונים, עמותות, רשויות וגופים מקצועיים שונים. גיוס כספים ותרומות היה למרכיב חיוני בפעילותם של ארגונים אלה ולעיתים קרובות כיום הוא משפיע, אם לא מכתיב ממש, את תכניות העבודה השוטפות שלהם.

פיתוח משאבים כיום הוא מקצוע מאתגר ומרתק. זהו מקצוע המאפשר למי שמתמחים בו להגשים את חלומם המקצועי ולהרגיש סיפוק עצום, שכן מהצלחותיו של מגייס התרומות נהנים מלבדו אלפי הארגונים והאנשים שלקידום פעולותיהם ותכניותיהם מגויסים הכספים. פתוח משאבים הוא אפוא מקצוע המחייב מומחיות, שיש ללמוד אותו באופן מעמיק ויסודי, ברמה מקצועית גבוהה השואפת למצויינות, כמקובל בארצות הברית ובאירופה.

קרא עוד...

עולם הפילנתרופיה אינו עולם עצמאי, מנותק מהמציאות הכלכלית ותנאי השוק. ההיפך הוא הנכון: הפילנתרופיה ופיתוח המשאבים תלויים באופן מוחלט בתנאי הכלכלה המקומית, בתנודות השוק, בהתפתחויות ובשינויים החלים לא רק בישראל אלא במדינות שבהן מגייס התרומות פועל. פיתוח המשאבים מחייב את כל מי שעוסקים בו להצטייד בארגז כלים משוכלל, מתוחכם ויעיל שיאפשר עשייה יומיומית איכותית ודינאמית.

המגזר השלישי בכלל ותחום פיתוח המשאבים בפרט, פועל כיום על-פי קודים מקצועיים ואתיים בינלאומיים, כללים מוגדרים וברורים, המוכרים ומיושמים כבר היום על-ידי אנשי המקצוע בארצות הברית ובאירופה. בישראל המצב קצת שונה, אנשי מקצוע בישראל העובדים בתחום פיתוח המשאבים באופן אינטנסיבי עם השוק האמריקאי והאירופאי חסרים פעמים רבות כמה מהיסודות החשובים של המקצוע, ובמיוחד את השפה הפילנתרופית הבינלאומית שעליה מתבססים קודים אלו , ובהיעדרה נוצרים לעיתים מחסומים בפעילותם כמגייסי משאבים, ומה שחמור לא פחות – בפעילותם השוטפת של הארגונים שבשמם ועבורם הם פועלים.

חדשות אחרונות

* קורס פיתוח משאבים ל"נפש בנפש" בבאר שבע, יוני 2014

בפעם הראשונה, העברנו קורס בשפה האנגלית בלבד לעולים חדשים דרך  "נפש בנפש".

בקורס השתתפו כ-20 עולים, גברים ונשים, שיוכלו עכשיו להשתלב בשוק העבודה בישראל.

אנו גאים להיות שותפים בשילוב זה!

 

* הכשרה מקצועית בנושא פיתוח משאבים – אזור צפון פברואר – מרץ 2014

קורס להכשרה מקצועית בנושא פיתוח משאבים נפתח בתחילת חודש פברואר לתושבי הצפון,

במרכז הצעירים של קריית ים.

הקורס מקיף חומר מקצועי רב ומעשיר עבור העוסקים  בתחום פיתוח המשאבים ומורכב מחמישה מפגשים

בני 4 ש' אקדמיות כ"א.

קורס העשרה נוסף מתוכנן להיפתח בצפון ובמרכז בחודשים יוני-יולי 2014 – מומלץ בחום לשריין מקום!

 

* סמינר פיתוח משאבים למנהלים – אוניברסיטת חיפה התנהל במהלך חודש פברואר 2014

 

* קורס פיתוח משאבים – לצוותים מתחילים – בסוכנות היהודית נפתח בחודש פברואר 2014 ויסתיים בחודש

   אפריל 2014

 

* קורס מתקדם למנהלי מחלקות – הסוכנות היהודית ייפתח באמצע חודש מרץ ועד סוף אפריל 2014

 

* קורס פיתוח משאבים למנהלים בחברה למתנ"סים נפתח בחודש ינואר 2014 ויסתיים בחודש אפריל 2014